Nabi Zulkifli AS

Zulkifli nama aslinya adalah Basyar. Dinamakan Zulkifli karena beliau sanggup menjalankan amanat raja. Zulkifli artinya orang yang sanggup. Pada maa itu di negeri dimana Zulkifli berdiam, memerintahlah seorang raja yang sudah tua dan tidak mempunyai putra. Raja tersebut sudah tidak mampu lagi memegang tampuk pemerintahan. Oleh karena itu maka dikumpulkanlah seluruh rakyatnya, kemudian raja itu bertanya : “Siapakah diantara kalian yang sanggup berpuasa siang hari dan beribadah pada malam hari, serta tidak marah-marah? Maka berdirilah Basyar seraya berkata: “Aku sanggup”. Berkali-kali raja mengulangi pertanyaannya, berulang-ulang kali pula Basyar berdiri sambil berkata: “Aku sanggup” sementara itu diantara kaumnya tidak ada seorangpun yang menyanggupi pertanyaan raja. Maka kerajaanpun diserahkan kepada Basyar dan diberi gelar Zulkifli, yang artinya orang yang sanggup, ketika itu usia beliau sangatlah muda.

Akhirnya Nabi Zulkifli menjadi raja, beliau sangat taat kepada Allah. Ketika siang hari ia berpuasa dan malam hari selalu beribadah. Adapun setan selalu saja mempengaruhi nabi Zulkifli, namun ia tetap bersabar dan tidak marah-marah.

Demikianlah kesabaran nabi Zulkifli AS sampai beliau meninggal dunia pada usia 75 tahun. Nabi Zulkifli tetap memegang teguh perjanjiannya, sehingga namanya tetap sebagai Zulkifli.

 

Advertisements

~ by muchammadelri on January 3, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: